Jackfrucht

Aromen

PG/VG 100/0
Bangkok Bandit - Slushy Queen (Longfill) (Aroma)
Bangkok Bandit - Slushy Queen (Longfill) (Aroma)
Jackfrucht, Mango, Melone, Minze, Papaya