Papaya

E-Liquid

PG/VG 23/77
Shellback Slush - Charlie Noble
Shellback Slush - Charlie Noble
Ananas, Eis, Mango, Papaya, Orange
PG/VG 50/50
Mr. Melon - Flavourtec
Mr. Melon - Flavourtec
Honig, Mango, Melone, Papaya

Aromen

PG/VG 100/0
Bangkok Bandit - Slushy Queen (Aroma)
Bangkok Bandit - Slushy Queen (Aroma)
Jackfrucht, Mango, Melone, Minze, Papaya
PG/VG 100/0
Wapi - Maya (aroma)
Wapi - Maya (aroma)
Ingwer, Eis, Papaya
PG/VG 100/0
Fresh Pepaco - K-Boom (aroma)
Fresh Pepaco - K-Boom (aroma)
Kokosnuss, Minze, Papaya, Pfirsich, Sahne
PG/VG 100/0
Tropical Mix - Supervape (Aroma)
Tropical Mix - Supervape (Aroma)
Ananas, Mango, Papaya, Passionsfrucht

Shake & Vape

PG/VG 30/70
Peach, Papaya, Coconut Cream - Pachamama (Shake & Vape 50ml)
Peach, Papaya, Coconut Cream - Pachamama (Shake & Vape 50ml)
Kokosnuss, Papaya, Pfirsich
PG/VG 22/78
Shellback Slush - Charlie Noble (Shake & Vape 50ml)
Shellback Slush - Charlie Noble (Shake & Vape 50ml)
Ananas, Eis, Mango, Papaya, Orange
PG/VG 30/70
Bangkok Bandit - Slushy Queen (Shake & Vape 50ml)
Bangkok Bandit - Slushy Queen (Shake & Vape 50ml)
Mango, Melone, Minze, Papaya, Tropische Früchte